Gutekuben 2024

St Hansskolan S:t Hansgatan 32, Visby

Välkomna till Gutekuben 2024! Alla är varmt välkomna att delta, oavsett om du löser kuben på 5 sekunder eller 5 minuter samt oavsett tidigare tävlingserfarenhet. Tävlingen arrangeras av SveKub och Shorinji Kempo Visby Shibu.