3-dagars Orientering

Bunge

Kom till Gotland och oreintera under 2023! Här finns säregen natur med skogs- och hällmarker eller kustnära strandmarker vid havet som våra banläggare använder för att ge dig spännande och sevärda utmaningar. Elitklasser D21 Elit, H21 Elit, D20 Elit, H20 Elit, D18 Elit, H18 Elit Åldersklasser D21, H21, D21 Kort, H21 Kort, D20, H20, D18, […]