PåskTräffen Orientering

Kom till Gotland och orientera under 2023! Här finns säregen natur med skogs- och hällmarker eller kustnära strandmarker vid havet som våra banläggare använder för att ge dig spännande och sevärda utmaningar.

Medeltidskampen (orientering)

Kom till Gotland och orientera under 2023! Här finns säregen natur med skogs- och hällmarker eller kustnära strandmarker vid havet som våra banläggare använder för att ge dig spännande och sevärda utmaningar.